Chuyên mục Công nghệ

Công nghệ

Chúng ta rồi sẽ yêu người máy?

Khi loài người cố gắng phát triển để đánh bại thành tựu công nghệ cũ, chúng ta cũng đồng thời tinh vi hóa trí tuệ nhân tạo theo cách không ngờ.