Từ khóa TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Cơ cấu nợ của Novaland ra sao?

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản mới năm 2019, Novaland cũng phải gánh thêm khối nợ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.